Liên hệ với chúng tôi:

Cách tốt nhất để liên hệ với Ban thư ký WTF là thông qua các diễn đàn, đặc biệt nếu câu hỏi hoặc thông tin của bạn được sử dụng cho các thành viên WTF khác. Từ bên trong các diễn đàn, bạn có thể liên hệ trực tiếp với các thành viên khác và Ban thư ký bằng cách sử dụng địa chỉ email cá nhân của.

Ban Thư ký đánh giá cao sự hiểu biết của bạn trong vấn đề này. Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng các thành viên không nhận được email không mong muốn.

Lực lượng Đặc nhiệm Hoang dã

c / o Tổ chức WILD
PO Box 20527
Boulder CO USA 80308

Tel ++ 303 442-8811
Fax ++ 303 442-8877

(street– 3025 47th St Boulder CO USA 80301)